Meer
Publicatiedatum: 22-09-2017

Inhoud

Terug

Onderzoek mogelijkheden ontwikkeling en kwaliteitsimpuls Randmeerkust

Onderzoek mogelijkheden ontwikkeling en kwaliteitsimpuls Randmeerkust
Portefeuillehouder
M.W. Storteboom

De kwalitatieve recreatieve doorontwikkeling van de Randmeerkust (beleidsmatig en concrete maatregelen) wordt blijvend met betrokken partijen verkend en gerealiseerd. Nunspeet aan Zee c.q. de revitalisering van het surfstrandje is verder als mogelijk project aangedragen als onderdeel van het thema Zuiderzeekust van de VeluweAgenda (Gebiedsopgave Veluwe). De hiertoe georganiseerde brainstormsessie 'Kansen voor Water op de Veluwe' moet nog een vervolg krijgen.