Meer
Publicatiedatum: 22-09-2017

Inhoud

Terug

Oversampling WoON

Oversampling WoON
Portefeuillehouder
J. Groothuis

Deze wordt in 2018 uitgevoerd. Het WoonOnderzoek Nederland wordt door het ministerie BZK eens in de drie jaar gehouden. In het kader van het onderzoek worden 40.000 personen ondervraagd. De omvang van het WoON is zodanig dat het onderbouwing geeft voor betrouwbare uitspraken op landelijk, provinciaal en regioniveau. Nunspeet participeert hierin.