Meer
Publicatiedatum: 22-09-2017

Inhoud

Terug

Realisatie nieuwe schaapskooi

Realisatie nieuwe schaapskooi
Portefeuillehouder
M.W. Storteboom

In 2018 wordt uitvoering gegeven aan de keuzes die volgen uit de onderzoekresultaten van het project 'Paarse Heide' (najaar 2017 opgeleverd), waarvan ook de inzet van de schaapskudde en -kooi deel van uitmaakt.