Meer
Publicatiedatum: 22-09-2017

Inhoud

Terug

Secretariële ondersteuning 0,6 fte

Secretariële ondersteuning 0,6 fte
Portefeuillehouder
B. van de Weerd

Het uitvoeren van de functie van teamleider informatie, teamleider PeP en programmamanager waren te veel één persoon. Er is daarom besloten om de taken en verantwoordelijkheden van teamleider PeP en programmamanager onder te brengen bij  andere personen in de organisatie. De taken van de programmamanager worden nu uitgevoerd door de teamleider ROV. Dit leidt tot een aanzienlijke uitbreiding van zijn takenpakket. Om de uitvoerbaarheid mogelijk te maken is gekozen voor het inhuren van secretariële ondersteuning zodat de programmamanager naast zijn taken die horen bij de functie teamleider ROV, zich kan bezighouden met het managen van projecten. Omdat er diverse “grote” projecten lopen c.q. van start gaan is deze ondersteuning van cruciaal belang. 24 uur.