Meer
Publicatiedatum: 22-09-2017

Inhoud

Terug

Stimuleren / ontwikkelen paarse heide (4 jaar)

Stimuleren / ontwikkelen paarse heide (4 jaar)
Portefeuillehouder
M.W. Storteboom

Het opzetten en uitvoeren van een maatregelprogramma voor het ontwikkelen/vergroten van   het (paarse)struikheideareaal voor een meer paars heidelandschap. Voorlopig wordt uitgegaan van een aanpak van 40 ha verspreid over de komende 4 jaar. De maatregel is plaggen van Molinia(gras) Kosten per ha is € 2900,-/ha. En aanbrengen van mineralen in de vorm van steenmeel als anti-verzuringsmaatregel. Kosten per ha € 500,-.