Meer
Publicatiedatum: 22-09-2017

Inhoud

Terug

Uitvoeren uitkomsten van een startnotitie over het gebruik van het Marktplein

Uitvoeren uitkomsten van een startnotitie over het gebruik van het Marktplein
Portefeuillehouder
M.W. Storteboom

De uitkomsten van de kadernotitie/startnotitie voor het Marktplein dienen als basis voor het ontwerpproces om te komen tot herinrichting van het Marktplein.