Meer
Publicatiedatum: 22-09-2017

Inhoud

Terug

Uitvoering geven aan de in 2015 vastgestelde verordening minima in samenhang met de collectieve zorgverzekering inclusief extra pakket

Uitvoering geven aan de in 2015 vastgestelde verordening minima in samenhang met de collectieve zorgverzekering inclusief extra pakket
Portefeuillehouder
M.W. Storteboom

Er is een integrale nota Armoedebeleid vastgesteld. De hiermee samenhangende beleidsregels Collectieve Zorgverzekering zijn al door het college vastgesteld voor 2018 en de Verordening Bijdrageregeling Minima wordt in oktober aan de raad aangeboden ter vaststelling.