Meer
Publicatiedatum: 22-09-2017

Inhoud

Terug

Uitvoering toezicht en handhaving 'Preventie- en handhavingsplan Alcohol 2017-2021'

Uitvoering toezicht en handhaving 'Preventie- en handhavingsplan Alcohol 2017-2021'
Portefeuillehouder
B. van de Weerd

Het preventie en handhavingsplan Alcohol 2017-2021 is vastgesteld door de raad:
1. Bewustwording, toezicht en handhaving;
2. Capaciteits uitbreiding.