Meer
Publicatiedatum: 22-09-2017

Inhoud

Terug

Voortzetting inspanningen voor het in dienst nemen van mensen met achterstand tot de arbeidsmarkt

Voortzetting inspanningen voor het in dienst nemen van mensen met achterstand tot de arbeidsmarkt
Portefeuillehouder
M.W. Storteboom

De inspanningen voor het in dienst nemen van mensen met achterstand tot de arbeidsmarkt worden in 2018 voortgezet. Op verschillende manieren worden mensen met achterstand tot de arbeidsmarkt ingezet. Soms door een aanstelling bij gemeente Nunspeet; vaker door bijvoorbeeld detachering of door uitbesteding van werk aan de Inclusiefgroep.

Het college heeft de ambitie dat in 2018 tenminste 4 personen uit de doelgroep Banenafspraak een aanstelling hebben bij gemeente Nunspeet. Medio 2017 zijn dat er 2.  P&O stuurt eind 2017 een voorstel naar de raad over de wijze waarop en de randvoorwaarden waaronder het mogelijk is om in 2018 nog tenminste 2 personen uit de doelgroep Banenafspraak aan te stellen.