Uitgaven

4,54%

€ 3.099

x € 1.000
4,54% Complete

Inkomsten

0,58%

€ -395

x € 1.000
0,58% Complete

Saldo

335,93%

€ 2.704

x € 1.000

Programma 2. Onderwijs

Uitgaven

4,54%

€ 3.099

x € 1.000
4,54% Complete

Inkomsten

0,58%

€ -395

x € 1.000
0,58% Complete

Saldo

335,93%

€ 2.704

x € 1.000

Inleiding

Onderwijs is de basis voor een samenleving waarin iedereen tot zijn recht komt en alle mensen de kans krijgen het beste uit zichzelf te halen. Onderwijs is en blijft belangrijk. Om dat te faciliteren werken we de komende collegeperiode aan nieuw- en verbouw van scholen.

Bestuurlijke kaders

 • Verordening onderwijshuisvesting gemeente Nunspeet
 • Verordening ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen gemeente Nunspeet
 • Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang gemeente Nunspeet
 • Verordening leerlingenvervoer gemeente Nunspeet
 • Beleidsregel leerlingenvervoer gemeente Nunspeet
 • Nota Volwasseneneducatie
 • Onderwijsagenda 2017-2021
 • Strategisch huisvestingsplan "Extra oog voor de toekomst"
 • Algemene Subsidieverordening gemeente Nunspeet
 • Deelverordening subsidies onderwijs en opvang 2018
 • Beleidsplan VVE 2018-2021

Wat willen wij bereiken?

Iedereen gaat naar school

Wat gaan wij doen?

Wettelijke indicatoren programma 2

Absoluut verzuim

Aantal per 1.000 leerlingen

Periode Begroting Jaarrekening
2018 0 Verzuim per 1000 leerlingen 0 Verzuim per 1000 leerlingen
2019 0 Verzuim per 1000 leerlingen 0 Verzuim per 1000 leerlingen
2020 0 Verzuim per 1000 leerlingen 0 Verzuim per 1000 leerlingen
2021 0 Verzuim per 1000 leerlingen -
2022 0 Verzuim per 1000 leerlingen -

Relatief verzuim

Aantal per 1.000 leerlingen

Periode Begroting Jaarrekening
2018 29 Relatief verzuim per 1000 leerlingen 23 Relatief verzuim per 1000 leerlingen
2019 23 Relatief verzuim per 1000 leerlingen 23 Relatief verzuim per 1000 leerlingen
2020 22 Relatief verzuim per 1000 leerlingen -
2021 22 Relatief verzuim per 1000 leerlingen -
2022 22 Relatief verzuim per 1000 leerlingen -

Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers)

% deelnemers aan het VO en MBO onderwijs

Periode Begroting Jaarrekening
2018 1,25 % Vroegtijdig schoolverlaters 1,09 % Vroegtijdig schoolverlaters
2019 1,25 % Vroegtijdig schoolverlaters -
2020 1,1 % Vroegtijdig schoolverlaters -
2021 1,1 % Vroegtijdig schoolverlaters -
2022 1,1 % Vroegtijdig schoolverlaters -

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2022 MJB 2023_2022 MJB 2024_2022 MJB 2025_2022
Lasten
2.1 Openbaar basisonderwijs 186 183 183 182
2.2 Onderwijshuisvesting 1.416 1.400 1.362 1.329
2.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 1.327 1.327 1.327 1.327
Totaal Lasten 2.928 2.910 2.872 2.838
Baten
2.1 Openbaar basisonderwijs -20 -20 -20 -20
2.2 Onderwijshuisvesting -21 -21 -21 -21
2.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken -354 -354 -354 -354
Totaal Baten -395 -395 -395 -395
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 2.533 2.515 2.477 2.443