Uitgaven

3,4%

€ 2.321

x € 1.000
3,4% Complete

Inkomsten

0%

€ 0

x € 1.000
0% Complete

Saldo

288,34%

€ 2.321

x € 1.000

Programma 6. Veiligheid

Uitgaven

3,4%

€ 2.321

x € 1.000
3,4% Complete

Inkomsten

0%

€ 0

x € 1.000
0% Complete

Saldo

288,34%

€ 2.321

x € 1.000

Inleiding

Een veilige samenleving, waar inwoners zich veilig voelen zowel thuis als in hun leefomgeving. Veiligheid is immers een basisbehoefte. Geweld en overlast hoort nergens thuis, niet op straat en zeker niet in je eigen huis, waar je veilig moet zijn en je je veilig moet voelen om jezelf te kunnen zijn, te groeien en je te ontwikkelen.

Bestuurlijke kaders

  • Regionaal beleidsplan rampenbestrijding en crisisbeheersing Noord- en Oost-Gelderland 2017 - 2020
  • Regionaal crisisplan Noord- en Oost-Gelderland 2020-2023
  • Regionaal risicoprofiel VNOG 2017 - 2020
  • Integraal veiligheidsplan 2020--2023
  • Nota integrale handhaving Nunspeet 2015-2018 (herziening 2019)
  • Bestuursconvenant horeca 2019-2022
  • Veiligheidsstrategie 2019-2022 politie Oost-Nederland
  • Meerjarenbeleidsplan 2019-2022 van Politie Oost-Nederland
  • Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Nunspeet 2020

Wat willen wij bereiken?

De APV wordt ingezet bij bestuurlijke handhaving

Het Bibob-beleid wordt geactualiseerd en uitgebreid

Wat gaan wij doen?

In diverse grote beleidsthema’s geven wij extra aandacht aan veiligheid

Wat gaan wij doen?

Ondermijning wordt actief bestreden

Wat gaan wij doen?

Wij bieden mogelijkheden voor evenementen

Wat gaan wij doen?

Wij houden onze brandweervrijwilligers betrokken en enthousiast

Wat gaan wij doen?

Wij ondersteunen en faciliteren initiatieven voor buurtpreventie

Wat gaan wij doen?

Wij verminderen criminaliteit en woonoverlast

Wat gaan wij doen?

Nieuw beleid 2022-2025 Programma 6

Wat gaan wij doen?

Wettelijke indicatoren programma 6

Verwijzingen Halt

Aantal Halt verwijzingen : 8

Periode Begroting
2018 0,65 Verwijzingen Halt
2019 0,65 Verwijzingen Halt
2020 0,65 Verwijzingen Halt
2021 0 Verwijzingen Halt
2022 0 Verwijzingen Halt

Winkeldiefstallen

Aantal winkeldiefstallen 15

Periode Begroting Jaarrekening
2018 0,09 Winkeldiefstallen 0,53 Winkeldiefstallen
2019 0,5 Winkeldiefstallen -
2020 0,5 Winkeldiefstallen -
2021 0 Winkeldiefstallen -
2022 0 Winkeldiefstallen -

Geweldsmisdrijven

Aantal geweldsmisdrijven: 60

Periode Begroting Jaarrekening
2018 1,96 Geweldsmisdrijven 2,25 Geweldsmisdrijven
2019 1 Geweldsmisdrijven -
2020 1 Geweldsmisdrijven -
2021 0 Geweldsmisdrijven -
2022 0 Geweldsmisdrijven -

Diefstallen uit woningen

Aantal woninginbraken gemeente Nunspeet : 32

Periode Begroting Jaarrekening
2018 2,26 Diefstallen uit woningen 1,32 Diefstallen uit woningen
2019 1,96 Diefstallen uit woningen -
2020 1,5 Diefstallen uit woningen -
2021 0 Diefstallen uit woningen -
2022 0 Diefstallen uit woningen -

Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)

Aantal per 1.000 inwoners

Periode Begroting Jaarrekening
2018 2,8 Vernielingen en beschadigingen 1,92 Vernielingen en beschadigingen
2019 2,9 Vernielingen en beschadigingen -
2020 3 Vernielingen en beschadigingen -
2021 0 Vernielingen en beschadigingen -
2022 0 Vernielingen en beschadigingen -

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2022 MJB 2023_2022 MJB 2024_2022 MJB 2025_2022
Lasten
6.1 Crisisbeheersing en Brandweer 1.693 1.693 1.692 1.689
6.2.1 Openbare orde en veiligheid BeM 613 598 598 598
6.2.2 Openbare orde en veiligheid VTH 15 15 15 15
Totaal Lasten 2.321 2.306 2.304 2.302