Uitgaven

6,54%
€ 4.467
x € 1.000
6,54% Complete

Inkomsten

0,21%
€ -139
x € 1.000
0,21% Complete

Saldo

537,69%
€ 4.328
x € 1.000

Programma 5. Verkeer, vervoer en waterstaat

Uitgaven

6,54%
€ 4.467
x € 1.000
6,54% Complete

Inkomsten

0,21%
€ -139
x € 1.000
0,21% Complete

Saldo

537,69%
€ 4.328
x € 1.000

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Verkeersveiligheid blijft de komende jaren een belangrijk item. Daarom wordt er de komende jaren onder andere gewerkt aan het terug dringen van wildaanrijdingen, het goed bereikbaarhouden van de kernen voor het openbaar vervoer en specifieke aandacht voor fietsers en voetgangers.

Daarnaast blijft het parkeren binnen de gemeente Nunspeet gratis.

Bestuurlijke kaders

Terug naar navigatie - Bestuurlijke kaders
  • Beleidsplan openbare verlichting 2011-2020
  • Verkeersplan centrum Nunspeet (VPCN)
  • Gemeentelijk verkeer- en vervoerplan (GVVP)
  • Parkeerbeleidsplan Nunspeet
  • Beleids- en beheerplan wegen 2014-2018

Wat willen wij bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen wij bereiken?

Bevorderen Verkeersveiligheid en Bereikbaarheid

Terug naar navigatie - Bevorderen Verkeersveiligheid en Bereikbaarheid

Wat gaan wij doen?

Nieuw beleid 2022-2025 Programma 5

Terug naar navigatie - Nieuw beleid 2022-2025 Programma 5

Wat gaan wij doen?

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2022 MJB 2023_2022 MJB 2024_2022 MJB 2025_2022
Lasten
5.1.1 Verkeer, Wegen en Water Openbare Ruimte 2.424 2.392 2.348 2.335
5.1.2 Verkeer, Wegen en Water Infra 1.399 1.399 1.399 1.392
5.2 Parkeren 13 13 13 13
5.4 Economische Havens 150 150 150 150
5.5 Openbaar Vervoer 481 481 481 481
Totaal Lasten 4.467 4.435 4.391 4.371
Baten
5.1.1 Verkeer, Wegen en Water Openbare Ruimte -28 -28 -28 -28
5.1.2 Verkeer, Wegen en Water Infra -30 -30 -30 -30
5.5 Openbaar Vervoer -82 -82 -82 -82
Totaal Baten -139 -139 -139 -139
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 4.328 4.296 4.252 4.232