Programmaplan

Totaal taakvelden

Terug naar navigatie - Totaal taakvelden
Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2022 MJB 2023_2022 MJB 2024_2022 MJB 2025_2022
Lasten
1.1 Samenkracht en burgerparticipatie 3.097 3.096 3.096 3.093
1.2 Wijkteams 504 504 504 504
1.3 Inkomensregelingen 5.914 5.914 5.914 5.914
1.4 Begeleide participatie 3.633 3.548 3.488 3.336
1.5 Arbeidsparticipatie 655 665 679 693
1.6.1 Maatwerkvoorzieningen (WMO) BeM 342 342 342 342
1.6.2 Maatwerkvoorzieningen (WMO) Dienstverlening 2.967 2.841 2.820 2.828
1.71 Maatwerkdienst-verlening 18+ 2.674 2.674 2.674 2.674
1.72 Maatwerkdienst-verlening 18- 7.857 7.327 7.307 7.334
1.81 Geëscaleerde zorg 18+ 217 217 217 217
1.82 Geëscaleerde zorg 18- 29 29 29 29
2.1 Openbaar basisonderwijs 186 183 183 182
2.2 Onderwijshuisvesting 1.416 1.400 1.362 1.329
2.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 1.327 1.327 1.327 1.327
3.1 Ruimtelijke Ordening 644 644 644 644
3.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein) 391 391 391 391
3.3.1 Wonen en Bouwen ROV 125 125 118 113
3.3.2 Wonen en Bouwen VTH 1.114 1.114 1.114 1.114
4.1 Volksgezondheid 1.217 1.217 1.217 1.217
4.2.1 Riolering financiën 6 6 6 6
4.2.2 Riolering OR 1.401 1.389 1.347 1.339
4.2.3 Riolering Infra 220 220 218 176
4.3.1 Afval Financiën 3 3 3 3
4.3.2 Afval Openbare Ruimte 2.222 2.222 2.222 2.222
4.4.1 Milieubeheer BeM 23 23 23 23
4.4.2 Milieubeheer ROV 277 277 277 277
4.4.3 Milieubeheer VTH 897 897 897 896
4.5 Begraafplaatsen en crematoria 373 372 372 372
5.1.1 Verkeer, Wegen en Water Openbare Ruimte 2.424 2.392 2.348 2.335
5.1.2 Verkeer, Wegen en Water Infra 1.399 1.399 1.399 1.392
5.2 Parkeren 13 13 13 13
5.4 Economische Havens 150 150 150 150
5.5 Openbaar Vervoer 481 481 481 481
6.1 Crisisbeheersing en Brandweer 1.693 1.693 1.692 1.689
6.2.1 Openbare orde en veiligheid BeM 613 598 598 598
6.2.2 Openbare orde en veiligheid VTH 15 15 15 15
7.1 Sportbeleid en Activering 267 267 267 267
7.2.1 Sportaccommodaties BeM 1.094 1.085 1.077 1.068
7.2.2 Sportaccommodaties VTH 539 471 465 447
7.3 Cultuur-Presentat -Productie -Participa 360 360 360 360
7.4 Musea 59 59 59 59
7.5.1 Cultureel erfgoed BeM 61 61 61 59
7.5.2 Cultureel erfgoed Openbare Ruimte 18 18 18 18
7.5.3 Cultureel erfgoed ROV 251 251 251 251
7.6 Media 700 700 700 700
7.7.1 Openbaar Groen en (openlucht) recreatie BeM 89 89 89 89
7.7.2 Openbaar Groen en (openlucht) recreatie Openbare Ruimte 2.394 2.368 2.353 2.337
8.1 Economische Ontwikkeling 398 328 293 293
8.2 Fysieke Bedrijfsinfrastructuur 205 205 205 205
8.3 Bedrijfsloket en Bedrijfsregelingen 71 71 71 71
8.4.1 Economische promotie BeM 361 361 360 360
8.4.2 Economische promotie Financiën 15 15 15 15
9.1 Bestuur 1.724 1.721 1.720 1.720
9.2 Burgerzaken 1.261 1.260 1.258 1.257
9.3 Beheer overige Gebouwen en Gronden 318 318 317 317
9.4.1 Overhead, ondersteuning organisatie, BeM 149 149 149 149
9.4.2 Overhead, ondersteuning organisatie, Financiën 43 43 43 43
9.4.3 Overhead, ondersteuning organisatie, Openbare ruimte 657 648 531 519
9.4.4 Overhead, ondersteuning organisatie, Informatie 1.912 1.804 1.681 1.587
9.4.6 Overhead, ondersteuning organisatie, POFO 5.337 5.337 5.335 5.335
9.5 Treasury -366 -334 -303 -274
9.61 OZB Woningen 304 304 304 304
9.62 OZB NIET Woningen 36 36 36 36
9.64 Belastingen Overig 84 84 84 84
9.7 Algemene Uitkeringen& ovg.Uitker.GemFnds 287 292 301 303
9.8 Overige Baten en Lasten 3.028 3.070 3.770 4.011
9.9 Vennootschapsbelasting (VpB) 15 15 15 15
Totaal Lasten 68.192 67.166 67.371 67.276
Baten
1.1 Samenkracht en burgerparticipatie -20 -20 -20 -20
1.3 Inkomensregelingen -4.773 -4.773 -4.773 -4.773
1.71 Maatwerkdienst-verlening 18+ -152 -152 -152 -152
2.1 Openbaar basisonderwijs -20 -20 -20 -20
2.2 Onderwijshuisvesting -21 -21 -21 -21
2.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken -354 -354 -354 -354
3.1 Ruimtelijke Ordening -117 -117 -117 -117
3.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein) -605 -605 -605 -605
3.3.1 Wonen en Bouwen ROV -27 -27 -27 -27
3.3.2 Wonen en Bouwen VTH -873 -873 -873 -873
4.1 Volksgezondheid -13 -13 -13 -13
4.2.1 Riolering financiën -1.795 -1.796 -1.749 -1.683
4.2.2 Riolering OR -5 -5 -5 -5
4.3.1 Afval Financiën -2.317 -2.317 -2.316 -2.297
4.3.2 Afval Openbare Ruimte -425 -425 -425 -425
4.4.3 Milieubeheer VTH -35 -35 -35 -35
4.5 Begraafplaatsen en crematoria -417 -417 -417 -417
5.1.1 Verkeer, Wegen en Water Openbare Ruimte -28 -28 -28 -28
5.1.2 Verkeer, Wegen en Water Infra -30 -30 -30 -30
5.5 Openbaar Vervoer -82 -82 -82 -82
7.2.1 Sportaccommodaties BeM -54 -54 -54 -54
7.2.2 Sportaccommodaties VTH -119 -119 -119 -119
7.3 Cultuur-Presentat -Productie -Participa -3 -3 -3 -3
7.5.1 Cultureel erfgoed BeM -17 -17 -17 -17
7.5.2 Cultureel erfgoed Openbare Ruimte -1 -1 -1 -1
7.7.1 Openbaar Groen en (openlucht) recreatie BeM -1 -1 -1 -1
7.7.2 Openbaar Groen en (openlucht) recreatie Openbare Ruimte -693 -693 -693 -693
8.3 Bedrijfsloket en Bedrijfsregelingen -224 -224 -224 -224
8.4.2 Economische promotie Financiën -1.569 -1.694 -1.819 -1.819
9.1 Bestuur -334 -334 -334 -334
9.2 Burgerzaken -525 -525 -525 -525
9.3 Beheer overige Gebouwen en Gronden -322 -322 -322 -322
9.4.3 Overhead, ondersteuning organisatie, Openbare ruimte -26 -26 -26 -26
9.4.4 Overhead, ondersteuning organisatie, Informatie -13 -13 -13 -13
9.4.5 Overhead, ondersteuning organisatie, Infra -57 -57 -57 -57
9.4.6 Overhead, ondersteuning organisatie, POFO -180 -180 -180 -180
9.5 Treasury -487 -577 -577 -577
9.61 OZB Woningen -4.316 -4.500 -4.645 -4.675
9.62 OZB NIET Woningen -1.622 -1.671 -1.704 -1.704
9.7 Algemene Uitkeringen& ovg.Uitker.GemFnds -43.584 -42.758 -42.546 -42.581
Totaal Baten -66.253 -65.875 -65.920 -65.900
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 1.939 1.291 1.452 1.376
Onttrekkingen
9.10 Mutaties reserves 1.265 982 974 1.143
Stortingen
9.10 Mutaties reserves 131 135 131 119
Mutaties reserves -1.134 -847 -843 -1.024