Programma 2. Onderwijs

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Onderwijs is de basis voor een samenleving waarin iedereen tot zijn recht komt en alle mensen de kans krijgen het beste uit zichzelf te halen. Onderwijs is en blijft belangrijk. Om dat te faciliteren werken we de komende collegeperiode aan nieuw- en verbouw van scholen.

Bestuurlijke kaders

Terug naar navigatie - Bestuurlijke kaders
 • Verordening onderwijshuisvesting gemeente Nunspeet
 • Verordening ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen gemeente Nunspeet
 • Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang gemeente Nunspeet
 • Verordening leerlingenvervoer gemeente Nunspeet
 • Beleidsregel leerlingenvervoer gemeente Nunspeet
 • Nota Volwasseneneducatie
 • Onderwijsagenda 2017-2021
 • Strategisch huisvestingsplan "Extra oog voor de toekomst"
 • Algemene Subsidieverordening gemeente Nunspeet
 • Deelverordening subsidies onderwijs en opvang 2018
 • Beleidsplan VVE 2018-2021

Wat willen wij bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen wij bereiken?

Iedereen gaat naar school

Terug naar navigatie - Iedereen gaat naar school

Wat gaan wij doen?

Wettelijke indicatoren programma 2

Terug naar navigatie - Wettelijke indicatoren programma 2
Absoluut verzuim

Aantal per 1.000 leerlingen

Periode Begroting Jaarrekening
2018 0 Verzuim per 1000 leerlingen 0 Verzuim per 1000 leerlingen
2019 0 Verzuim per 1000 leerlingen 0 Verzuim per 1000 leerlingen
2020 0 Verzuim per 1000 leerlingen -
2021 0 Verzuim per 1000 leerlingen -

Relatief verzuim

Aantal per 1.000 leerlingen

Periode Begroting Jaarrekening
2018 29 Relatief verzuim per 1000 leerlingen 23 Relatief verzuim per 1000 leerlingen
2019 23 Relatief verzuim per 1000 leerlingen 32 Relatief verzuim per 1000 leerlingen
2020 22 Relatief verzuim per 1000 leerlingen -
2021 22 Relatief verzuim per 1000 leerlingen -

Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers)

% deelnemers aan het VO en MBO onderwijs

Periode Begroting Jaarrekening
2018 1,25 % Vroegtijdig schoolverlaters 1,09 % Vroegtijdig schoolverlaters
2019 1,25 % Vroegtijdig schoolverlaters -
2020 1,1 % Vroegtijdig schoolverlaters -
2021 1,1 % Vroegtijdig schoolverlaters -

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2021 MJB 2022 MJB 2023 MJB 2024
Lasten
2.1 Openbaar basisonderwijs 183 183 180 180
2.2 Onderwijshuisvesting 1.499 1.482 1.463 1.422
2.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 1.477 1.494 1.494 1.494
Totaal Lasten 3.158 3.159 3.137 3.096
Baten
2.1 Openbaar basisonderwijs -20 -20 -20 -20
2.2 Onderwijshuisvesting -21 -21 -21 -21
2.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken -350 -350 -350 -350
Totaal Baten -391 -391 -391 -391
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 2.767 2.768 2.746 2.705