Programma 5. Verkeer, vervoer en waterstaat

Inleiding

Verkeersveiligheid blijft de komende jaren een belangrijk item. Daarom wordt er de komende jaren onder andere gewerkt aan het terug dringen van wildaanrijdingen, het goed bereikbaarhouden van de kernen voor het openbaar vervoer en specifieke aandacht voor fietsers en voetgangers.

Daarnaast blijft het parkeren binnen de gemeente Nunspeet gratis.

Bestuurlijke kaders

  • Beleidsplan openbare verlichting 2011-2020
  • Verkeersplan centrum Nunspeet (VPCN)
  • Gemeentelijk verkeer- en vervoerplan (GVVP)
  • Parkeerbeleidsplan Nunspeet
  • Beleids- en beheerplan wegen 2014-2018

Wat willen wij bereiken?

Bevorderen Verkeersveiligheid en Bereikbaarheid

Wat gaan wij doen?

Groene mobiliteit wordt gestimuleerd

Wat gaan wij doen?

Kwaliteitsslag maken centrum Nunspeet en Stationsomgeving

Wat gaan wij doen?

Nieuw beleid 2021-2024 Programma 5

Wat gaan wij doen?

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2021 MJB 2022 MJB 2023 MJB 2024
Lasten
5.1.1 Verkeer, Wegen en Water Openbare Ruimte 2.429 2.411 2.376 2.329
5.1.2 Verkeer, Wegen en Water Infra 1.373 1.368 1.367 1.367
5.2 Parkeren 13 13 13 13
5.4 Economische Havens 150 150 150 150
5.5 Openbaar Vervoer 296 296 296 296
Totaal Lasten 4.261 4.237 4.202 4.155
Baten
5.1.1 Verkeer, Wegen en Water Openbare Ruimte -39 -39 -39 -39
5.1.2 Verkeer, Wegen en Water Infra -29 -29 -29 -29
5.5 Openbaar Vervoer -81 -81 -81 -81
Totaal Baten -149 -149 -149 -149
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 4.111 4.088 4.052 4.005