Programma 8. Economische zaken

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Van een sterke lokale economie profiteert de hele samenleving. Toerisme en recreatie zijn daarin belangrijke pijlers. Samen met de partners in de regio gaan wij een nieuwe visie opstellen en prioriteit geven aan het programma Vitale Vakantieparken. Door de invulling van het nieuwe bedrijventerrein De Kolk, de aanleg van een bedrijvenstrip in Elspeet en het up-to-date houden van  bestaande bedrijventerreinen willen we de lokale economie stimuleren. Startende ondernemers en zzp-ers gaan we zo goed mogelijk faciliteren.

Bestuurlijke kaders

Terug naar navigatie - Bestuurlijke kaders
  • Integrale Toekomstvisie Nunspeet 2030
  • Regionaal Programma Werklocaties Noord-Veluwe
  • Provinciale omgevingsvisie
  • Nota bestemmingen en beheer van de bossen
  • Notitie bedrijvenloket
  • Omgevingsvisie gemeente Nunspeet
  • Samenwerking Veluwe op 1
  • Bestuursakkoord Vitale Vakantieparken
  • Koersnotitie 'Nunspeet vier seizoenen uit de kunst'

 

Wat willen wij bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen wij bereiken?

Wij zetten in op een sterkere locale economie

Terug naar navigatie - Wij zetten in op een sterkere locale economie

Wat gaan wij doen?

Wettelijke indicatoren programma 8

Terug naar navigatie - Wettelijke indicatoren programma 8
Functiemenging

De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.

Periode Begroting Jaarrekening
2018 55,4 % 56,6 %
2019 56,2 % 56,9 %
2020 56 % -
2021 57,3 % -

Vestigingen van bedrijven

Aantal bedrijven in de gemeente Nunspeet per jaar

Periode Begroting Jaarrekening
2018 2340 Aantal 2460 Aantal
2019 2475 Aantal 2540 Aantal
2020 2500 Aantal -
2021 2500 Aantal -

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2021 MJB 2022 MJB 2023 MJB 2024
Lasten
8.1 Economische Ontwikkeling 332 332 332 332
8.2 Fysieke Bedrijfsinfrastructuur 216 216 216 216
8.3 Bedrijfsloket en Bedrijfsregelingen 66 66 66 66
8.4.1 Economische promotie BeM 283 302 277 277
8.4.2 Economische promotie Financiën 15 15 15 15
Totaal Lasten 912 931 906 906
Baten
8.3 Bedrijfsloket en Bedrijfsregelingen -142 -142 -142 -142
8.4.2 Economische promotie Financiën -1.436 -1.436 -1.436 -1.436
Totaal Baten -1.578 -1.578 -1.578 -1.578
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -666 -647 -673 -673