Uitgaven

0,4%

€ 29

x € 1.000
0,4% Complete

Inkomsten

32,32%

€ 7

x € 1.000
32,32% Complete

Saldo

0,49%

€ 36

x € 1.000

Jaarverslag - Programma 6 Veiligheid

Uitgaven

0,4%

€ 29

x € 1.000
0,4% Complete

Inkomsten

32,32%

€ 7

x € 1.000
32,32% Complete

Saldo

0,49%

€ 36

x € 1.000

Begroting

7 Inkomsten (x € 1.000)
29 Uitgaven (x € 1.000)
36 Saldo (x € 1.000)
  • Jaarverslag - Beleid programma 6

Jaarverslag - Beleid programma 6

Inleiding

Een veilige samenleving, waar inwoners zich veilig voelen zowel thuis als in hun leefomgeving. Veiligheid is immers een basisbehoefte. Geweld en overlast hoort nergens thuis, niet op straat en zeker niet in je eigen huis, waar je veilig moet zijn en je je veilig moet voelen om jezelf te kunnen zijn, te groeien en je te ontwikkelen.

Bestuurlijke kaders

  • Regionaal beleidsplan rampenbestrijding en crisisbeheersing Noord- en Oost-Gelderland 2017 - 2020
  • Regionaal crisisplan Noord- en Oost-Gelderland
  • Regionaal risicoprofiel VNOG 2017 - 2020
  • Integraal veiligheidsplan 2020-2023
  • Nota integrale handhaving Nunspeet 2015-2018 (herziening 2019)
  • Bestuursconvenant horeca 2019-2022
  • Veiligheidsstrategie 2019-2022 politie Oost-Nederland
  • Meerjarenbeleidsplan 2019-2022 van Politie Oost-Nederland
  • Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Nunspeet

Wat hebben wij bereikt?

De APV wordt ingezet bij bestuurlijke handhaving

Wat hebben wij gedaan in 2020?

Het Bibob-beleid wordt geactualiseerd en uitgebreid

O

Wijziging van het BIBOB-beleid is doorgeschoven naar 2021. Dit in verband met het vats te stellen onderminingsbeleid in 2021.

 

Wat hebben wij gedaan in 2020?

In diverse grote beleidsthema’s geven wij extra aandacht aan veiligheid

G

Wat hebben wij gedaan in 2020?

Ondermijning wordt actief bestreden

O

Ondermijningsbeleid  is doorgeschoven naar 2e kwartaal 2021.

Wat hebben wij gedaan in 2020?

Wij bieden mogelijkheden voor evenementen

Wat hebben wij gedaan in 2020?

Wij houden onze brandweervrijwilligers betrokken en enthousiast

G

Wat hebben wij gedaan in 2020?

Wij ondersteunen en faciliteren initiatieven voor buurtpreventie

G

Wat hebben wij gedaan in 2020?

Wij verminderen criminaliteit en woonoverlast

Wat hebben wij gedaan in 2020?

Nieuw beleid 2020-2023 Programma 6

Wat hebben wij gedaan in 2020?

Wettelijke indicatoren programma 6

Verwijzingen Halt

Aantal Halt verwijzingen : 8

Periode Begroting
2018 0,65 Verwijzingen Halt
2019 0,65 Verwijzingen Halt
2020 0,65 Verwijzingen Halt

Winkeldiefstallen

Aantal winkeldiefstallen 15

Periode Begroting Jaarrekening
2018 0,09 Winkeldiefstallen 0,53 Winkeldiefstallen
2019 0,5 Winkeldiefstallen -
2020 0,5 Winkeldiefstallen -

Geweldsmisdrijven

Aantal geweldsmisdrijven: 60

Periode Begroting Jaarrekening
2018 1,96 Geweldsmisdrijven 2,25 Geweldsmisdrijven
2019 1 Geweldsmisdrijven -
2020 1 Geweldsmisdrijven -

Diefstallen uit woningen

Aantal woninginbraken gemeente Nunspeet : 32

Periode Begroting Jaarrekening
2018 2,26 Diefstallen uit woningen 1,32 Diefstallen uit woningen
2019 1,96 Diefstallen uit woningen -
2020 1,5 Diefstallen uit woningen -

Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)

Aantal per 1.000 inwoners

Periode Begroting Jaarrekening
2018 2,8 Vernielingen en beschadigingen 1,92 Vernielingen en beschadigingen
2019 2,9 Vernielingen en beschadigingen -
2020 3 Vernielingen en beschadigingen -

Wat heeft het gekost?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2020 Begrotingswijz. 2020 inc. Begrotingswijz. 2020 str. Werkelijk 2020 Saldo 2020
Lasten
6.1 Crisisbeheersing en Brandweer 1.542 197 21 1.774 -14
6.2.1 Openbare orde en veiligheid BeM 542 1 7 519 30
6.2.2 Openbare orde en veiligheid VTH 17 40 0 45 12
Totaal Lasten 2.101 238 27 2.337 29
Baten
6.2.1 Openbare orde en veiligheid BeM 0 0 0 -7 7
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 2.101 238 27 2.331 36

Jaarverslag - Financiële analyse programma 6