Meer
Publicatiedatum: 27-06-2019

Inhoud

Terug

1.2 Wijkteams

1.2 WijkteamsToelichting

R
Geld

Er is sprake van een onderbesteding van het budget op taakveld 1.2 Wijkteams.

Op de post netwerkstructuur is over 2018 een onderschrijding van c.a. €28.000,--.  De reden hiervoor is dat de geplande sociaal domein krant niet is uitgegeven in 2018 en de netwerkbijeenkomst 2018 op kleinere schaal dan oorspronkelijk bedacht is uitgevoerd. De grote netwerkbijeenkomst vindt in 2019 plaats.

Voor het jongerenparticipatieproject  en SMW Plus (die worden bekostigd uit de post Centrum jeugd en gezin, waar in 2018 een onderschrijding is van ruim €23.000,--) is voorgesteld om via de overhevelingen een bedrag  van €15.000,-- door te schuiven naar 2019. Dit in verband met het uitstellen van het jongerenparticipatietraject naar januari 2019.