Meer
Publicatiedatum: 27-06-2019

Inhoud

Terug

1.6.2 Maatwerkvoorzieningen (WMO) Dienstverlening

1.6.2 Maatwerkvoorzieningen (WMO) DienstverleningToelichting

G
Geld

Het taakveld Maatwerkvoorzieningen Wmo Dienstverlening laat een lichte onderschrijding zien van 2,8% . Voor het grootste deel is dit binnen het budget voor transformatie Wmo voor een bedrag van ruim €44.000,--. Oorzaak hiervan is dat een pilot bij de Veluwse Heuvel voor een algemene voorziening vertragingheeft opgelopen. Een bedrag van € 35.000,-- is om deze reden overgeheveld naar 2019.