Meer
Publicatiedatum: 27-06-2019

Inhoud

Terug

1.81 Geëscaleerde zorg 18+

1.81 Geëscaleerde zorg 18+Toelichting

G
Geld

De uitgaven op deze post betreffen salarissen en sociale lasten.