Meer
Publicatiedatum: 27-06-2019

Inhoud

Terug

2.2 Onderwijshuisvesting

2.2 OnderwijshuisvestingToelichting

R
Geld

Op taakveld 2.2 Onderwijshuisvesting is sprake van een onderschrijding van bijna € 318.000,--. Dit grotendeels als gevolg van het vertrek van VSO de Ambelt uit Nunspeet.