Meer
Publicatiedatum: 27-06-2019

Inhoud

Terug

2.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

2.3 Onderwijsbeleid en leerlingzakenToelichting

R
Geld

De onderschrijding op dit taakveld is als volgt te verklaren:

  1. Op het onderdeel Thuisprogramma is er sprake van een onderschrijding. Dit betreft een budget om subsidie voor een thuisprogramma VVE aan te vragen. In 2018 is hiervoor geen subsidieaanvraag ingediend. Met de betrokken partijen worden hier gesprekken over gevoerd.
  2. Op de overig uitgaven van VVE heeft een onderschrijding plaatsgevonden. Voor het jaar 2018 was een audit VVE en communicatieplan begroot. In samenspraak met de betrokken partijen zijn deze plannen doorgeschoven naar het jaar 2019. Deze kosten kunnen binnen het budget worden opgevangen.
  3. Op Onderwijsachterstandenbeleid heeft de gemeente een aanvullende toeslag (3F / Kwaliteit ) ontvangen.

Voor de afwikkeling huisvesting peuterspeelzaalwerk Elspeet is via de overheveling 2018 een bedrag van €25.000,-- als budget door geschoven naar 2019.