Meer
Publicatiedatum: 27-06-2019

Inhoud

Terug

3.3.1 Wonen en Bouwen ROV

3.3.1 Wonen en Bouwen ROVToelichting

Er is een overschot op 'volkshuisvestingsbeleid' omdat de actualisatie van de woonvisie is uitgesteld (€10.000) omdat de primos cijfers en de provinciale vertaling daarvan op zich laten wachten. Daarnaast was in de begroting rekening gehouden met het opstarten van een aantal CPO’s. Vanuit de markt is er echter 1 CPO opgestart. Dit heeft er toe geleid dat er minder subsidie is verstrekt en een restant budget is (2x €15.000).

--
Tijd
R
Geld