Meer
Publicatiedatum: 27-06-2019

Inhoud

Terug

3.3.2 Wonen en Bouwen VTH

3.3.2 Wonen en Bouwen VTHToelichting

R
Geld

De inhuurkracht voor vergunningverlening was goedkoper dan geraamd. Hierdoor is de gevraagde dekking niet geheel ingezet. Ook het beschikbare budget voor bouw- en woningtoezicht en permanente bewoning is niet geheel ingezet. Daarnaast is de verwachte legesopbrengst voor omgevingsvergunningen ruimschoots gehaald (+ €63.000). Dit mede als gevolg van de vergunningaanvragen voor Molenbeek, De Kolk en Woningbouw op Maat.