Meer
Publicatiedatum: 27-06-2019

Inhoud

Terug

4.4.2 Milieubeheer ROV

4.4.2 Milieubeheer ROVToelichting

R
Geld

Bij het opstellen van de programmabegroting 2018-2021 is geen rekening gehouden met de deelname en de daarbij behorende kosten van IGEV. Dit geeft een overschrijding op de post duurzaamheid voor een bedrag van €33.420,--. Dit is reeds aan de raad gemeld in de bijstellingsbrief van de programmabegroting 2018-2021.

Voor duurzaam Nunspeet en het programmaplan asbest wordt voorgesteld bedragen van respectievelijk €85.000,-- en € 30.000,-- als budget over te hevelen naar 2019.