Meer
Publicatiedatum: 27-06-2019

Inhoud

Terug

5.1.1 Verkeer, Wegen en Water Openbare Ruimte

5.1.1 Verkeer, Wegen en Water Openbare RuimteToelichting

R
Geld

Lasten
In het nieuwe beleid 2018 is een budget geraamd (€ 215.000,--) voor planvorming voor de Stationsomgeving. Dit budget is in 2018 niet volledig besteed.


Baten
Door de vervanging van twee voertuigen zijn de de inruilwaarde van deze voertuigen als bate verwerkt. Dit leidt tot een hogere bate.