Meer
Publicatiedatum: 27-06-2019

Inhoud

Terug

5.5 Openbaar Vervoer

5.5 Openbaar VervoerToelichting

G
Geld

Binnen het taakveld openbaar vervoer is een grote overschrijding van €250.000,-- ontstaan. Dit wordt veroorzaakt door een nieuwe verdeling van de kosten door de gehele begroting van de gemeente Nunspeet. Zo is er een voordeel ontstaan op taakveld 2.3 van €51.000,-- (schoolzwemmen en leerlingenvervoer). Dit neemt niet weg dat er bij de afrekening van de vervoerskosten 2018 een hogere last van €200.000,-- is. Uit de data-analyse is gebleken dat, t.o.v. 2017 153% stijging van het aantal ritten heeft plaatgevonden.  Daarnaast zijn de tarieven aangepast naar het huidige prijspeil en wordt een lagere bijdrage van de Provincie ontvangen. Het is wel zaak om bij de 1e hoofdlijnenrapportage 2019 de huidige budgetten te herzien.