Meer
Publicatiedatum: 27-06-2019

Inhoud

Terug

6.1 Crisisbeheersing en brandweer

6.1 Crisisbeheersing en brandweerToelichting

R
Geld

Lasten
De VNOG heeft het boekjaar 2018 afgesloten met een fors negatief resultaat. Omdat hun reservepositie niet voldoende is, wordt dit negatieve resultaat bij de gemeenten in rekening gebracht. Het Nunspeetse deel in het financieel tekort voor de VNOG over 2018 bedraagt €  102.000,--. Deze extra bijdrage is als extra last in het resultaat verwerkt.

Baten
Met ingang van 2018 heeft de brandweer (VNOG) geen recht meer op BTW-compensatie. In het verleden werd de BTW-compensatie door de VNOG via een creditfactuur aan de gemeenten betaald en als bate verwerkt (€ 77.000,--) . Omdat de compensatie met ingang van 2018 is vervallen had de begrote baten voor dit onderdeel moeten komen vervallen. Dat is niet gebeurd. Met ingang van begrotingsjaar 2019 is de begroting wel hierop aangepast.