Meer
Publicatiedatum: 27-06-2019

Inhoud

Terug

6.2.1 Openbare orde en veiligheid BeM

6.2.1 Openbare orde en veiligheid BeMToelichting

R
Geld

Er zijn de nodige kosten geboekt met betrekking tot veiligheid die bij de opstelling van de begroting niet waren voorzien. De belangrijkste posten zijn de bijdrage voor het Veiligheidshuis NOG en het Regionaal Informatie- en Expertisecentrum (RIEC). Daarnaast zijn de nodige extra kosten gemaakt voor fysieke veiligheid. Denk aan infoborden Oranjepark, en sluiting perceel Ericaweg