Meer
Publicatiedatum: 27-06-2019

Inhoud

Terug

7.5.3 Cultureel erfgoed ROV

7.5.3 Cultureel erfgoed ROVToelichting

R
Geld

Tot dusverre is qua instandhoudingssubsidies voor monumenten het reguliere budget volledig toegezegd evenals een deel van de toegestane bijdrage uit de reserve. Het provinciale budget lift naar rato mee (70% van de gemeentelijke subsidie).