Meer
Publicatiedatum: 27-06-2019

Inhoud

Terug

7.7.1 Openbaar Groen en (openlucht) recreatie BeM

7.7.1 Openbaar Groen en (openlucht) recreatie BeMToelichting

R
Geld

In 2018 is op Recreatie Algemeen de bijdrage aan het programma Vitale Vakantieparken geboekt.  Omdat deze bijdrage niet was geraamd, heeft het college op 11 december 2018 besloten de bijdrage 2018 van ruim€ 20.000,-- deels (€14.000,--) ten laste te brengen van het resterende budget vanuit de reserve bosbedrijf wat de gemeenteraad in 2017 beschikbaar heeft gesteld voor het lokale plan van aanpak Vitale Vakantieparken en voor het overige (€6.000,--) ten laste van de post onvoorzien incidenteel.