Meer
Publicatiedatum: 27-06-2019

Inhoud

Terug

7.7.2 Openbaar Groen en (openlucht) recreatie Openbare Ruimte

7.7.2 Openbaar Groen en (openlucht) recreatie Openbare RuimteToelichting

R
Geld

Lasten
De onderschrijding op dit taakveld heeft een aantal oorzaken:
Voor de renovatie Edzard Koningspark is via nieuw beleid een budget beschikbaar gesteld voor het baggeren van de vijver (€ 25.000,--). Omdat gewerkt wordt aan een totaalplan voor het park (inclusief burgerparticipatie) heeft de uitvoering hiervan nog niet plaatsgevonden. Het geplande onderhoud aan het Veluwetransferium heeft (deels) in 2018 niet plaatsgevonden. Dit leidt tot een onderschrijding van € 11.500,--. De onderhoudskosten voor speelterreinen zijn gunstiger uitgevallen (€ 35.000,--). De onderhoudskosten voor plantsoenen en bermen zijn lager uitgevallen dan geraamd.

Baten
De provinciale subsidie voor bos- en heidebeheer is in de nieuwe beschikking lager uitgevallen. Voor de jaren 2018-2022 valt de subsidie ruim € 60.000,-- lager uit dan geraamd.