Meer
Publicatiedatum: 27-06-2019

Inhoud

Terug

8.3 Bedrijfsloket en Bedrijfsregelingen

8.3 Bedrijfsloket en BedrijfsregelingenToelichting

R
Geld

Lasten
De overschrijding op dit taakveld wordt veroorzaakt door hoger doorbelaste salariskosten. Nunspeet is gastheergemeente geworden voor het beleidsonderdeel Economie. De betrokken RNV-medewerker is met ingang van 2018 in dienst bij Nunspeet. De betreffende salariskosten zijn op dit taakveld verantwoord.

Baten
Tegenover de overschrijding van de salariskosten staat een hogere inkomst (€ 110.000,--) als gevolg van de doorbelasting van de uitvoeringskosten beleidstaak Economie. Daarnaast zijn de opbrengsten voor de markt per abuis in de begroting dubbel geraamd. Per saldo heeft dit in de jaarrekening geleid tot € 50.000,-- minder inkomsten dan geraamd.