Meer
Publicatiedatum: 27-06-2019

Inhoud

Terug

9.7 Algemene Uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds

9.7 Algemene Uitkering en overige uitkeringen GemeentefondsToelichting

R
Geld

De inkomsten Algemene uitkering Gemeentefonds zijn € 187.000,-- lager als geraamd. Oorzaken met een negatief effect zijn de accresbijstelling 2018,  de plafondontwikkeling van het BTW compensatiefonds en de actualisatie van de maatstaven welke zijn opgenomen en verwerkt in de Septembercirculaire 2018. Positief effect hebben de bijstellingen van de uitkeringsfactoren over de uitkeringsjaren 2016 en 2017 gehad.

Het onderdeel participatie binnen het Sociaal domein resulteert in een hogere bijdrage van ruim € 17.000.

Aan het gemeentefonds worden stelposten toegevoegd voor onderwerpen die voor de gemeente extra uitgaven betekenen. Niet altijd is volledig duidelijk op welke wijze deze en moeten worden ingezet en moet (nadere) besluitvorming worden afgewacht. Per 31 december 2018 staat  geen bedrag meer  'geparkeerd'.