Meer
Publicatiedatum: 27-06-2019

Inhoud

Terug

Extra inzet op stimulering maatschappelijk nuttige activiteiten

Extra inzet op stimulering maatschappelijk nuttige activiteiten
Portefeuillehouder
M.W. Storteboom

Er wordt ingezet op de stimulering van maatschappelijke nuttige activiteiten door iedere uitkeringsgerechtigde. Hieronder verstaan we betaalde arbeid, re-integratieactiviteiten, vrijwilligerswerk en mantelzorg. Als een uitkeringsgerechtigde geen van deze trajecten volgt, maar hier wel toe in staat is, wordt er een tegenprestatie opgelegd.