Meer
Publicatiedatum: 27-06-2019

Inhoud

Terug

Faciliteren realisatie laadpunten (door marktpartijen) op basis van Regeling laadpalen elektrisch vervoer Nunspeet 2012.

Faciliteren realisatie laadpunten (door marktpartijen) op basis van Regeling laadpalen elektrisch vervoer Nunspeet 2012.
Portefeuillehouder
M.W. Storteboom

In het jaar 2018 zijn er geen aanvragen gedaan voor het realiseren van oplaadpunten voor elektrische auto's. Wel is op een bestaande locatie aan de Ds. Huetlaan in Nunspeet een enkelvoudige laadpaal vervangen door een dubbele om twee parkeerplaatsen te kunnen bedienen. Ook is er een verkeersbesluit genomen voor het realiseren van een oplaadpunt op het Whemeplein.Toelichting

--
Kwaliteit

In het kalenderjaar 2017 is één nieuwe aanvraag voor het plaatsen van een laadpunt in de openbare ruimte in behandeling genomen. De procedure voor de realisatie is nog niet afgerond.