Meer
Publicatiedatum: 27-06-2019

Inhoud

Terug

Gemeenteraad vragen kaders vast te stellen en budget beschikbaar te stellen

Gemeenteraad vragen kaders vast te stellen en budget beschikbaar te stellen
Portefeuillehouder
L. van der Maas

In 2018 is uitvoering gegeven aan fase I van het vastgesteld Strategisch Huisvestingplan "Extra Oog op de Toekomst", waaronder de ambitie tot het realiseren van een IKC Nunspeet Oost. Er is een start gemaakt met deze werkzaamheden en door de raad kaders en budget vastgesteld.