Meer
Publicatiedatum: 27-06-2019

Inhoud

Terug

Gerealiseerd via de vastgestelde minimaverordening en afgesloten collectieve zorgverzekering

Gerealiseerd via de vastgestelde minimaverordening en afgesloten collectieve zorgverzekering
Portefeuillehouder
G. van den Berg

 In 2018 is er uitvoering gegeven aan de Nota armoedebeleid 2017-2018 en de bijbehorende verordening en beleidsregels. De informatievoorziening via de website is verbeterd en een aantal aanvraagprocessen voor minimaregelingen zijn gedigitaliseerd. Daarnaast zijn er een aantal prestentaties verzorgd om meer bekendheid te krijgen bij betrokken partners (onder meer het welzijnswerk en het diaconaal platform). Inwoners zijn via de huis-aan-huis geïnformeerd over de verschillende minimaregelingen. Verder is in december het beleidsplan schuldhulpverlening vastgesteld, waar aandacht is besteed aan de schuldhulpverlening aan zelfstandigen.