Meer
Publicatiedatum: 27-06-2019

Inhoud

Terug

Identiteitsgebonden en kerkelijke hulpverleningsorganisaties nemen in 2018 deel aan overleggen van het lokale zorgnetwerk

Identiteitsgebonden en kerkelijke hulpverleningsorganisaties nemen in 2018 deel aan overleggen van het lokale zorgnetwerk
Portefeuillehouder
M.W. Storteboom

In 2018 is er een sociaal netwerk-overleg waaraan identiteitsgebonden hulpverleningsorganisaties deelnemen. Ook is er periodiek afstemming met de kerken.

Deze bestuursperiode blijven identiteitsgebonden organisaties behouden in het lokale zorgnetwerk.