Meer
Publicatiedatum: 27-06-2019

Inhoud

Terug

In het Wmo-beleidsplan 2017-2020 is dit beleid opgenomen en wordt uitgevoerd door de welzijnsinstellingen

In het Wmo-beleidsplan 2017-2020 is dit beleid opgenomen en wordt uitgevoerd door de welzijnsinstellingen
Portefeuillehouder
G. van den Berg

Informele respijtzorg is er met name via de welzijnsorganisaties en is beschikbaar als algemene voorziening. Formele respijtzorg is beschikbaar via een maatwerkvoorziening vanuit de Wmo.