Meer
Publicatiedatum: 27-06-2019

Inhoud

Terug

In samenspraak met (een delegatie van) de raad huidige set indicatoren herzien in relatie tot de verplichte basisset beleidsindicatoren

In samenspraak met (een delegatie van) de raad huidige set indicatoren herzien in relatie tot de verplichte basisset beleidsindicatoren
Portefeuillehouder
L. van der Maas

In samenspraak met een delegatie van de raad zijn de indicatoren herzien welke opgenomen zijn in de programmabegroting, hoofdlijnenrapportages en de jaarrekening vanaf 2017.