Meer
Publicatiedatum: 27-06-2019

Inhoud

Terug

Met VisitVeluwe worden zonodig nieuwe afspraken gemaakt over bovenregionale promotie en marketing

Met VisitVeluwe worden zonodig nieuwe afspraken gemaakt over bovenregionale promotie en marketing
Portefeuillehouder
M.W. Storteboom

De Veluwebrede afspraken met  VisitVeluwe voor de periode 2018-2021 voor bovenregionale promotie en marketing zijn vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst tussen de betrokken Veluwse gemeenten, inclusief Nunspeet. VisitVeluwe doet jaarlijks verslag van haar activiteiten. De bijdrage  aan VisitVeluwe is vanaf 2018 verhoogd van € 0,70 naar € 1,00 per inwoner.