Meer
Publicatiedatum: 27-06-2019

Inhoud

Terug

Nader advisering over aanpassing c.q. implementatie (rijks)beleid

Nader advisering over aanpassing c.q.  implementatie (rijks)beleid
Portefeuillehouder
M.W. Storteboom

In 2017 wordt het rijksbeleid vorm en inhoud gegeven op grond van het Regeerakkoord. In 2018 zijn de uitkomsten en effecten (voorzover van toepassing) verwerkt in de financiële begroting en getoetst aan bestaand beleid.