Meer
Publicatiedatum: 27-06-2019

Inhoud

Terug

Ondersteuning en ontwikkeling van jongerenparticipatie betrekken bij genoemde doorontwikkeling en versterking van straathoekwerk en jeugdwelzijnswerk in 2018.

Ondersteuning en ontwikkeling van jongerenparticipatie betrekken bij genoemde doorontwikkeling en versterking van straathoekwerk en jeugdwelzijnswerk in 2018.
Portefeuillehouder
M.W. Storteboom

Jongerenparticipatie is voor een groot deel belegd bij het welzijnswerk, vooral waar het gaat om het activeren van jongeren om zich actief in te zetten voor de Nunspeetse samenleving, bijvoorbeeld door het doen van vrijwilligerswerk of om actief mee te denken over thema's die hen direct aangaan. Het welzijnswerk (waaronder het Straathoekwerk) weet veel jongeren te activeren.

Welzijnswerk wil ook vraaggericht werken en heeft oog voor trends en is om die reden ook een belangrijke partner in de voorbereiding en doorontwikkeling van nieuw jeugdbeleid. Bij uitvoering van jongerenparticipatie door de gemeente heeft welzijnswerk ook een belangrijke rol in bijvoorbeeld de werving van jongeren.

Wij willen deze rol de komende jaren nog verder borgen en inbedden.

 Toelichting

--
Kwaliteit

Voor 2018 zijn afspraken gemaakt met alle lokale aanbieders van welzijnswerk voor het bieden van welzijnswerk voor alle leeftijden.  Zij hebben een gezamenlijk jaarplan ingediend, waarin ook uitvoering wordt gegeven aan jongerenparticipatie.  Het Straathoekwerk maakt onderdeel uit van dit plan.