Meer
Publicatiedatum: 27-06-2019

Inhoud

Terug

Onderzoek mogelijkheden ontwikkeling en kwaliteitsimpuls Randmeerkust

Onderzoek mogelijkheden ontwikkeling en kwaliteitsimpuls Randmeerkust
Portefeuillehouder
M.W. Storteboom

In 2018 is een werksessie gehouden met betrokken partijen om de mogelijkheden van een kwaliteitsimpuls voor de surfoever Hoge Bijssel te verkennen. Dit wordt verder uitgewerkt in 2019, in afstemming met o.a. LeisureLands.