Meer
Publicatiedatum: 27-06-2019

Inhoud

Terug

Opstarten aanbesteding nieuwbouw zwembad

Opstarten aanbesteding nieuwbouw  zwembad
Portefeuillehouder
M.W. Storteboom

In 2018 heeft besluitvorming plaatsgevonden over de aanbestedingsstrategie. Daarbij is -voorzover mogelijk- ook uitvoering gegeven aan deze strategie, waaronder een voorselectie. Tevens is gestart met de eerste fase van de uitvraag; het bouwperceel. Deze uitvraag vindt plaats op basis van een programma van eisen die door de gemeente, in samenspraak met de betrokken verenigingen tot stand is gekomen.