Meer
Publicatiedatum: 27-06-2019

Inhoud

Terug

Opstellen van een programma van eisen van de sporthal/turnhal

Opstellen van een programma van eisen van de sporthal/turnhal
Portefeuillehouder
M.W. Storteboom

Op grond van het haalbaarheidsonderzoek is in 2018 gewerkt aan een aangepast Programma van eisen voor de bouw van een zwembad, sporthal en turnhal. Dit programma van eisen maakt onderdeel uit van de uitvraag aan de selecteerde marktpartijen.