Meer
Publicatiedatum: 27-06-2019

Inhoud

Terug

Oversampling WoON

Oversampling WoON
Portefeuillehouder
J. GroothuisToelichting

--
Kwaliteit

De oversampling van het WoON, waarbij op gemeenteniveau extra enquêtes zijn uitgevoerd teneinde statistisch relevante gegevens te verkrijgen, is in 2018 door het CBS uitgevoerd en afgerond. De resultaten komen in 2019 beschikbaar en worden ook in regionaal verband gebruikt ten behoeve van het woonbeleid.