Meer
Publicatiedatum: 27-06-2019

Inhoud

Terug

Realisatie nieuwe schaapskooi

Realisatie nieuwe schaapskooi
Portefeuillehouder
M.W. Storteboom

In oktober 2018 heeft de Stichting Schaapskudde gemeente Nunspeet aan de nieuw samengestelde klankbordgroep Heidebeheer uit de gemeenteraad een presentatie gegeven over haar visie op de omvang van de kudde en de noodzaak van een nieuwe kooi. Uitwerking van de plannen staat conform het collegeprogramma 2018-2022 gepland in 2019.