Meer
Publicatiedatum: 27-06-2019

Inhoud

Terug

Uitvoeren gerichte geluidmetingen bij daarvoor in aanmerking komende evenementen en de uitkomst hiervan betrekken bij de evaluatie van het evenementenbeleid.

Uitvoeren gerichte geluidmetingen bij daarvoor in aanmerking komende evenementen en de uitkomst hiervan betrekken bij de evaluatie van het evenementenbeleid.
Portefeuillehouder
B. van de Weerd

Er zijn in 2018 diverse geluidmetingen gedaan. Daarnaast is in 2018 gewerkt aan het opstellen van geluidbeleid. Het nieuwe geluidbeleid zal verwerkt worden in het evenementenbeleid. Vaststelling van dit beleid zal naar verwachting half 2019 plaatsvinden.